Eindejaarsbericht 2016

Geachte relatie,

In de bijlage ons jaarlijkse eindejaarsbericht. Zoals u van ons bent gewend, nemen wij daarin de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving en overige aandachtspunten met u door.

Aan de hand hiervan kunt u nagaan of er voor u dit jaar nog zaken moeten worden geregeld en/of bepaalde zaken in het aankomende jaar specifieke aandacht verdienen. Heeft u vragen over één of meerdere onderwerpen uit het eindejaarsbericht, dan horen wij dit graag.

Daarnaast willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in 2016 en vertrouwen erop deze samenwerking met u ook voor volgend jaar voort te kunnen zetten. Daarop vooruitlopend, willen wij u alvast een succesvol en gezond 2017 toewensen!

Met vriendelijke groet,

Neven en Schneiders Adviseurs en Accountants