Erf- en schenkbelasting

Aangifte erf- en schenkbelasting

Krijgt u een erfenis of schenking, dan krijgt u te maken met de aangifte erfbelasting of schenkbelasting. Als u erft, betaalt u erfbelasting over uw erfenis. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. 

De schenkbelasting moet betaald worden door degene die de schenking ontvangt. Maar het is ook mogelijk dat de schenker heeft aangegeven dat hij de schenkingsbelasting voor zijn eigen rekening zal nemen. Neven & Schneiders kent alle ins and outs van de erf- en schenkbelasting en kan de aangiftes voor u verzorgen.