Samenstellen jaarrekening

Geen poststuk maar een praatstuk

Uit de jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Neven & Schneiders stelt voor u een jaarrekening samen volgens de wettelijke eisen. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening inclusief een toelichting. Dat is het standaardwerk van iedere accountant. Wat wij belangrijk vinden is dat wij de jaarrekening die wij opstellen, ook persoonlijk met u bespreken. Verwacht bij Neven & Schneiders geen jaarrekening per post voor akkoord. Uw vaste adviseur neemt persoonlijk de tijd om alles met u door te nemen. En uitgebreid stil te staan bij verleden, heden en toekomst van uw bedrijf.